GIA CÔNG PHAY - CẮT
Gia công phay 2 mặt (P2) - 4 mặt (P4) - 6 mặt (P6). Gia công phay cơ bản với độ chính xác là rem là 0.03 . Cắt chém, cắt CNC, cắt laser với độ chính xác và độ khó chi tiết vừa phải.
Click Here
NHIỆT LUYỆN
Nhiệt luyện cơ bản đạt độ cứng HRC theo khách hàng yêu cầu. Tôi nóng, tôi nguội,...
Click Here
VẬN CHUYỂN
Kết hợp với các công ty vận tải và các công ty vận chuyển post để chuyển hàng tới cho khách hàng sớm nhất có thể.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous
Next
error: Content is protected !!