THÉP TẤM
Thép tấm của Citisteel có đủ các chứng chỉ chất lượng CO, CQ đầy đủ và đảm bảo các tiêu chuẩn JIS, DIN,...
THÉP TRÒN ĐẶC
Thép tròn đặc của Citisteel có đủ các chứng chỉ chất lượng CO, CQ đầy đủ và đảm bảo các tiêu chuẩn JIS, DIN,...
Previous slide
Next slide
DANH MỤC CHÍNH